Експерт за Semalt ги дефинира чекорите за стружење преку веб-страницата со Javascript со помош на Jquery и Regex

Иако е лесно само да се користи jQuery за да се извлечат податоци од веб-страница на API, не сите страници имаат јавно API од кое можете едноставно да ги имате потребните информации. Поради оваа причина, можеби ќе сакате да ја пронајдете следната опција, која е веб-стружење . Еве го процесот на користење веб-отсекување од страна на клиентот со JavaScript со употреба на jQuery и Regex. Вештачењето преку веб-страници, всушност, го прави непотребно да се користат API на веб-страницата бидејќи ги добивате сите податоци што ги сакате. За API-те, можеби ќе треба да се најавите што може да ви олесни да се повлечат.

Користејќи го барањето jQuery .get, дофатете ја целата HTML страница. Целиот изворен код на страницата ќе биде најавен на конзолата. Можеби ќе добиете грешка во оваа фаза на негирање на пристап, но не треба да се грижите бидејќи постои решение. Кодот ја бара страницата исто како што би правел прелистувачот, но наместо на екранот на страницата, го добивате HTML-кодот.

Приносот не може да биде директно како што сакате, но информациите се во кодот што сте го дофатиле. За да ги добиете податоците што ги сакате, користете го jQuery методот како .find (). За да ја вчитате целата страница во надворешни скрипти, фонтови и стилови, претворете го во jQuery објект. Како и да е, можеби ќе ви требаат само некои делови, а не целата страница и надворешните податоци. Користете го Regex за да пронајдете обрасци за скрипти во текстот и да ги елиминирате. Сепак, можете да го користите Regex за да ги изберете податоците за кои сте заинтересирани.

Regex е важен за појавување на сите типови на обрасци во жици и за пребарување на податоци во одговорот. Користејќи го кодот Regex генериран погоре, можете да одгатнете кој било формат на датотека со податоци. Би било многу полесно ако податоците што ви требаат се во обичен текст.

Предизвици со кои може да се соочите и како да се справите со нив

Споделување на ресурси со вкрстено потекло (КОРС) е вистински предизвик во рамките на веб-отсекување од страната на клиентот. Веб-отпишувањето е ограничено бидејќи во некои случаи се смета за нелегално. Од безбедносни причини, HTTP-барањата од вкрстено потекло се ограничени, што резултира во грешка CORS. Со употреба на алатки за крос-домен, како што се сите оригинали, вкрстено потекло, Без оглед на потеклото, какво било потекло и други, можете да ја постигнете вашата цел.

Друг проблем со кој може да се соочите е ограничувањето на стапката. И покрај тоа што повеќето јавни веб-страници немаат повеќе од Captcha како одбрана од автоматизиран пристап, можеби ќе стартувате на веб-страница што има ограничувања за стапки. Тука, можете да користите неколку IP адреси за да го надминете ограничувањето.

Некои страници имаат софтвер наменет за запирање на веб-скрепери. Во зависност од тоа колку се силни, можете да се најдете во хаос. Можеби треба да барате некои информации за да избегнете да станете проблеми.

Некои ресурси се дозволени од странски домен за страници што овозможуваат споделување на вкрстено потекло, вклучувајќи CSS-листови, слики и скрипти, видео, аудио, додатоци, фонтови и рамки.

Трите чекори можат да ви помогнат да ги отстраните податоците од која било веб-страница:

I. Користете го JavaScript-страницата на клиентот.

II. Користете jQuery за да ги снимите податоците.

III. Користете Regex за да ги филтрирате податоците за потребните информации.